+48 728 445 165

1. Charakterystyka technologii LED.
2. Drzewko konfiguracji parametrów opraw oświetleniowych z konwencjonalnymi źródłami światła.
3. Drzewko konfiguracji parametrów opraw oświetleniowych LED.
4. Co to jest znamionowy strumień świetlny?
5. Co to jest znamionowa moc oprawy?
6. Co to jest skuteczność świetlna?
7. Co to jest znamionowa moc oprawy?
8. Co to jest temperatura barwowa światła?
9. Czy temperatura otoczenia wpływa na pracę oprawy oświetleniowej?
10. Co oznacza trwałość znamionowa np. L70?
11. Jaka jest znamionowa trwałość modułu LED?
12. Jak oznacza się degradację strumienia świetlnego?
13. Jak przedstawić udział opraw, które uległy całkowitej awarii?
14. Jak oświetlać stanowiska pracy?
15. Porównanie odporności chemicznej wybranych tworzych sztucznych.
16. Czym jest dopuszczenie CNBOP?
17. Czym charakteryzuje się wersja ZB oprawy oświetleniowej?
18. Czym charakteryzuje się wersja A3 oprawy oświetleniowej?
19. Na czym polega rozwiązanie Plug&4get?
20. Co to jest atmosfera wybuchowa?
21. Oznakowanie urządzeń przeznaczonych do użytkowania w strefach zagrożonych wybuchem.


 

Zostańmy w kontakcie!

 

Dane kontaktowe

ATM Lighting sp. z o.o.
ul. Maszynowa 30A 
80-298 Gdańsk
NIP: 957-105-84-63
REGON: 221489151

tel.: +48 58 347 51 07
fax: +48 58 347 51 08