+48 728 445 165

Fundusze unijne

Firma ATM Lighting korzysta z dostępnych dotacji i innych instrumentów wsparcia Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa. Zdobyte fundusze są przeznaczone na rozwój sprzedaży eksportowej i inwestycje w nowoczesne maszyny do produkcji opraw oświetleniowych.

1. Promocja energooszczędnych opraw oświetleniowych przeznaczonych do przestrzeni zagrożonych wybuchem

UE Program rozwoju regionalnego small UE Program rozwoju regionalnego small UE Program rozwoju regionalnego small UE Program rozwoju regionalnego small

 

ATM LIGHTING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Promocja energooszczędnych opraw oświetleniowych w technologii LED przeznaczonych do przestrzeni zagrożonych wybuchem produkowanych przez firmę ATM Lighting sp. z o.o na największych międzynarodowych targach branżowych Light&Building 2022 we Frankfurcie nad Menem w Niemczech”.

 

2. Pomorski Broker Eksportowy - Współfinansowanie rozwoju eksportu

UE Program rozwoju regionalnego small UE Program rozwoju regionalnego small UE Program rozwoju regionalnego small UE Program rozwoju regionalnego small

"Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim"

Celem projektu jest uzyskanie dofinansowania do udziału ATM Lighting Sp. zo.o. w Międzynarodowych targach Światło w Warszawie, Light Fair 26-28 stycznia 2022. 

Kwota dofinansowania: 18 404,06 PLN

 

3. Pomorski Broker Eksportowy - Współfinansowanie rozwoju eksportu

UE Program rozwoju regionalnego small UE Program rozwoju regionalnego small UE Program rozwoju regionalnego small UE Program rozwoju regionalnego small


"Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim"

Celem projektu jest uzyskanie dofinansowania do udziału w targach Light & Building 2020 we Frankfurcie nad Menem w Niemczech 08.03.2020-13.03.2020.

Kwota dofinansowania: 50 864,22 PLN

4. Wdrożenie na rynek opraw oświetleniowych do zastosowań specjalnych na podstawie wyników prac B+R

unia fabryka

ATM LIGHTING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Wdrożenie na rynek opraw oświetleniowych do zastosowań specjalnych na podstawie wyników prac B+R”.

Celem planowanego przedsięwzięcia jest rozwój działalności firmy poprzez realizację inwestycji, polegającej na uruchomieniu produkcji innowacyjnych produktów – opraw oświetleniowych do zastosowań specjalnych.
Rezultatem projektu będą innowacyjne na skalę światową - oprawy oświetleniowe do zastosowań specjalnych. Zasadnicza innowacyjność produktu wynika z uzyskania: odporności na osadzanie pyłów, zwiększenie hydrofobowości powłoki na działanie substancji ciekłych, pary, brudu oraz w warunkach wilgotnych, a także odporności na zarysowanie powłoki.


Wartość projektu: 15 634 382,40 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 6 783 872,15 zł

 

5. Dofinansowanie ploter

innowacyjna gospodarka small Pomorskie w Unii small UE Program rozwoju regionalnego small


W ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-200

Działanie 02.02.01. Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne

A.6 Tytuł projektu

"Uruchomienie w Gdańsku przez ATM LIGHTING produkcji opraw EX LED dla środowiska offshore, poszerzenie oferty produktowej, poszerzenie rynków zbytu, w tym wejście na rynki zagraniczne z innowacyjnymi oprawami, poprzez zakup i wyposażenie działu montażu opraw w elastyczny system stanowisk montażowych ESD, tester do sprawdzenia lamp, ploter frezujący CNC z oprogramowaniem oraz prasę pneumatyczną do wciskania elementów PEM (jeden etap)"

 

6. Pomorski Broker Eksportowy - Współfinansowanie rozwoju eksportu

innowacyjna gospodarka small Pomorskie w Unii small UE Program rozwoju regionalnego small UE Program rozwoju regionalnego small UE Program rozwoju regionalnego small UE Program rozwoju regionalnego small


"Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim"

Celem projektu jest uzyskanie dofinansowania do udziału w targach Light & Building 2018 we Frankfurcie.

W 2017 roku Spółka uzyskała certyfikat ATEX dla opraw przeciwwybuchowych LED. Certyfikat jest europejskim świadectwem bezpieczeństwa produkowanych produktów, przeznaczonych do stref zagrożonych wybuchem. Na targach Light&Building firma ATM Lighting ma nadzieję z sukcesem zaprezentować nowe wyroby przedstawicielom rynku offshore zwłaszcza z krajów Zatoki Perskiej. Warto zauważyć, ze targi Light&Building odbywają się co 2 lata i są naważniejszą / największa imprezą w tej branży. Należy zwrócić uwagę, iż targi stanowią również „skarbnicę wiedzy” o nowych rozwiązaniach i technologiach do wykorzystania w produkcji.

Wartość projektu  104670,51 PLN
Wkład Funduszy Europejskich 39774,79 PLN

 

 

7. Współfinansowanie rozwoju eksportu

innowacyjna gospodarka small Pomorskie w Unii small UE Program rozwoju regionalnego small


W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Działanie 6.1. Paszport do eksportu osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym;

Umowa o dofinansowanie Nr UDA-POIG.06.01.00-22-173/11-00 z dnia 08.05.2012 Etap I – Przygotowanie Planu rozwoju Eksportu w ramach Działania 6.1 Paszport do Eksportu osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013:

„Rozwój firmy ATM Lighting Sp. Z o.o. poprzez eksport – Plan Rozwoju Eksportu”

 

8. Współfinansowanie inwestycji

znak PROGRAM REGIONALNY small         Pomorskie w Unii small UE Program rozwoju regionalnego small


 „Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013”

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 1. Rozwój i innowacje w MŚP
Działania 1.2 Rozwiązania Innowacyjne w MŚP;

Umowa nr UDA-RPPM.01.02.00-00-049/12-00 z dnia 21.12.2012, tytuł projektu:

„Wdrożenie innowacyjnego procesu wytwarzania nowych wyrobów i usług oraz udoskonalenia dotychczasowych (procesu wykrawania) w ATM Lighting Sp. z o.o. przez zakup wykrawarki TRUMPF 1000 (jeden etap)”

 

9. Współfinansowanie inwestycji

znak PROGRAM REGIONALNY small         Pomorskie w Unii small UE Program rozwoju regionalnego small

 
„Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 1. Rozwój i innowacje w MŚP Działania 1.1 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, w ramach projektu;

Umowa nr UDA-RPPM.01.01.02-00-054/13-00, tytuł projektu:

„Wdrożenie w Gdańsku innowacyjnego procesu spawania dla wytworzenia nowych i udoskonalonych produktów ATM Lighting Sp. z o.o. przez zakup zrobotyzowanego stanowiska – robota spawalniczego (jeden etap)”

 

Rzetelna firma

  rzetelna firma Program Rzetelna Firma powstał w 2008 roku z inicjatywy oraz pod patronatem Krajowego Rejestru Długów i ma na celu promocję uczciwości płatniczej i etycznych postaw w biznesie. Ma ponad 40 tysięcy bezpośrednich uczestników, co oznacza, że jest największym zrzeszeniem przedsiębiorstw w Polsce.

Od 27-10-2011r. nieprzerwanie uczestniczymy w programie Rzetelna Firma i udostępniamy szereg informacji świadczących o naszej wiarygodności. Na życzenie naszych kontrahentów i klientów udostępniamy informacje rejestrowe, dane o osobach decyzyjnych w firmie oraz uzyskanych osiągnięciach.

Więcej informacji mogą Państwo znaleźć tutaj.

Zostańmy w kontakcie!

 

Dane kontaktowe

ATM Lighting sp. z o.o.
ul. Maszynowa 30A 
80-298 Gdańsk
NIP: 957-105-84-63
REGON: 221489151

tel.: +48 58 347 51 07
fax: +48 58 347 51 08