+48 728 445 165

Fundusze unijne

Firma ATM Lighting korzysta z dostępnych dotacji i innych instrumentów wsparcia Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa. Zdobyte fundusze są przeznaczone na rozwój sprzedaży eksportowej i inwestycje w nowoczesne maszyny do produkcji opraw oświetleniowych.

1. Wdrożenie na rynek opraw oświetleniowych do zastosowań specjalnych na podstawie wyników prac B+R

unia fabryka

ATM LIGHTING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Wdrożenie na rynek opraw oświetleniowych do zastosowań specjalnych na podstawie wyników prac B+R”.

Celem planowanego przedsięwzięcia jest rozwój działalności firmy poprzez realizację inwestycji, polegającej na uruchomieniu produkcji innowacyjnych produktów – opraw oświetleniowych do zastosowań specjalnych.
Rezultatem projektu będą innowacyjne na skalę światową - oprawy oświetleniowe do zastosowań specjalnych. Zasadnicza innowacyjność produktu wynika z uzyskania: odporności na osadzanie pyłów, zwiększenie hydrofobowości powłoki na działanie substancji ciekłych, pary, brudu oraz w warunkach wilgotnych, a także odporności na zarysowanie powłoki.


Wartość projektu: 15 634 382,40 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 6 783 872,15 zł

 

1. Dofinansowanie ploter

innowacyjna gospodarka small Pomorskie w Unii small UE Program rozwoju regionalnego small


W ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-200

Działanie 02.02.01. Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne

A.6 Tytuł projektu

"Uruchomienie w Gdańsku przez ATM LIGHTING produkcji opraw EX LED dla środowiska offshore, poszerzenie oferty produktowej, poszerzenie rynków zbytu, w tym wejście na rynki zagraniczne z innowacyjnymi oprawami, poprzez zakup i wyposażenie działu montażu opraw w elastyczny system stanowisk montażowych ESD, tester do sprawdzenia lamp, ploter frezujący CNC z oprogramowaniem oraz prasę pneumatyczną do wciskania elementów PEM (jeden etap)"

 

2. Pomorski Broker Eksportowy - Współfinansowanie rozwoju eksportu

innowacyjna gospodarka small Pomorskie w Unii small UE Program rozwoju regionalnego small UE Program rozwoju regionalnego small UE Program rozwoju regionalnego small UE Program rozwoju regionalnego small


"Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim"

Celem projektu jest uzyskanie dofinansowania do udziału w targach Light & Building 2018 we Frankfurcie.

W 2017 roku Spółka uzyskała certyfikat ATEX dla opraw przeciwwybuchowych LED. Certyfikat jest europejskim świadectwem bezpieczeństwa produkowanych produktów, przeznaczonych do stref zagrożonych wybuchem. Na targach Light&Building firma ATM Lighting ma nadzieję z sukcesem zaprezentować nowe wyroby przedstawicielom rynku offshore zwłaszcza z krajów Zatoki Perskiej. Warto zauważyć, ze targi Light&Building odbywają się co 2 lata i są naważniejszą / największa imprezą w tej branży. Należy zwrócić uwagę, iż targi stanowią również „skarbnicę wiedzy” o nowych rozwiązaniach i technologiach do wykorzystania w produkcji.

Wartość projektu  104670,51 PLN
Wkład Funduszy Europejskich 39774,79 PLN

 

 

3. Współfinansowanie rozwoju eksportu

innowacyjna gospodarka small Pomorskie w Unii small UE Program rozwoju regionalnego small


W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Działanie 6.1. Paszport do eksportu osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym;

Umowa o dofinansowanie Nr UDA-POIG.06.01.00-22-173/11-00 z dnia 08.05.2012 Etap I – Przygotowanie Planu rozwoju Eksportu w ramach Działania 6.1 Paszport do Eksportu osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013:

„Rozwój firmy ATM Lighting Sp. Z o.o. poprzez eksport – Plan Rozwoju Eksportu”

 

4. Współfinansowanie inwestycji

znak PROGRAM REGIONALNY small         Pomorskie w Unii small UE Program rozwoju regionalnego small


 „Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013”

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 1. Rozwój i innowacje w MŚP
Działania 1.2 Rozwiązania Innowacyjne w MŚP;

Umowa nr UDA-RPPM.01.02.00-00-049/12-00 z dnia 21.12.2012, tytuł projektu:

„Wdrożenie innowacyjnego procesu wytwarzania nowych wyrobów i usług oraz udoskonalenia dotychczasowych (procesu wykrawania) w ATM Lighting Sp. z o.o. przez zakup wykrawarki TRUMPF 1000 (jeden etap)”

 

5. Współfinansowanie inwestycji

znak PROGRAM REGIONALNY small         Pomorskie w Unii small UE Program rozwoju regionalnego small

 
„Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 1. Rozwój i innowacje w MŚP Działania 1.1 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, w ramach projektu;

Umowa nr UDA-RPPM.01.01.02-00-054/13-00, tytuł projektu:

„Wdrożenie w Gdańsku innowacyjnego procesu spawania dla wytworzenia nowych i udoskonalonych produktów ATM Lighting Sp. z o.o. przez zakup zrobotyzowanego stanowiska – robota spawalniczego (jeden etap)”

 

Rzetelna firma

  rzetelna firma Program Rzetelna Firma powstał w 2008 roku z inicjatywy oraz pod patronatem Krajowego Rejestru Długów i ma na celu promocję uczciwości płatniczej i etycznych postaw w biznesie. Ma ponad 40 tysięcy bezpośrednich uczestników, co oznacza, że jest największym zrzeszeniem przedsiębiorstw w Polsce.

Od 27-10-2011r. nieprzerwanie uczestniczymy w programie Rzetelna Firma i udostępniamy szereg informacji świadczących o naszej wiarygodności. Na życzenie naszych kontrahentów i klientów udostępniamy informacje rejestrowe, dane o osobach decyzyjnych w firmie oraz uzyskanych osiągnięciach.

Więcej informacji mogą Państwo znaleźć tutaj.

Subskrybuj newsletter

Zostańmy w kontakcie!

 

Dane kontaktowe

ATM Lighting sp. z o.o.
ul. Budowlanych 31
80-298 Gdańsk
NIP: 957-105-84-63
REGON: 221489151

tel.: +48 58 347 51 07
fax: +48 58 347 51 08