+48 728 445 165

Aktualności

Aktualności, newsy z życia firmy i ciekawostki dotyczące produktów ATM Lighting.

Zapytanie ofertowe na wyświadczenie usług doradczych w zakresie projektowania obudowy naświetlacza LED

Zapytanie ofertowe na wyświadczenieusług doradczych w zakresie projektowania obudowy naświetlacza LED, w ramach projektu pt. „Opracowanie projektu wzorniczego dla wdrożenia oprawy LED -naświetlacz średniej, dużej mocy do stref zagrożonych wybuchem”, w ramach PO Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców.

Usługi realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach w ramach projektu pt. „Opracowanie projektu wzorniczego dla wdrożenia oprawy LED - naświetlacz średniej, dużej mocy do stref zagrożonych wybuchem”, współfinansowanego ze środków PO Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe na wyświadczenie usług doradczych w zakresie projektowania obudowy naświetlacza LED .

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usług doradczych w zakresie projektowania obudowy naświetlacza LED z dnia 11.12.2018 r..

 

UE inteligentny rozwoj Rzeczpospolita Polska PARP UE Program rozwoju regionalnego small

Zostańmy w kontakcie!

 

Dane kontaktowe

ATM Lighting sp. z o.o.
ul. Budowlanych 31
80-298 Gdańsk
NIP: 957-105-84-63
REGON: 221489151

tel.: +48 58 347 51 07
fax: +48 58 347 51 08