+48 728 445 165

Aktualności

Aktualności, newsy z życia firmy i ciekawostki dotyczące produktów ATM Lighting.

Doradztwo i dobór komponentów Ex

Zajmujemy się kompleksową obsługą w zakresie doboru i kompletacji urządzeń zgodnie z obowiązującymi zasadami i normami dotyczącymi eksploatacji urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem.
Podstawą doboru osprzętu do stref Ex jest wyznaczenie stref zagrożonych wybuchem w danym obiekcie. Opracowanie stref zagrożonych wybuchem powinno znaleźć się w dokumencie zabezpieczenia przed wybuchem.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dni 8 lipca 2010 roku w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U.Nr 138, poz.931) - zwanego wdrażającego dyrektywę ATEX 137, pracodawca powinien wykonać i posiadać: Ocenę Ryzyka, Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem.
Jeżeli pojawią się problemy z doborem osprzętu w strefach zagrożonych wybuchem służymy fachową poradą i zapraszamy do kontaktu z naszymi inżynierami.

Zostańmy w kontakcie!

 

Dane kontaktowe

ATM Lighting sp. z o.o.
ul. Budowlanych 31
80-298 Gdańsk
NIP: 957-105-84-63
REGON: 221489151

tel.: +48 58 347 51 07
fax: +48 58 347 51 08